Klimatická zahrada

Na těchto stránkách bude umístěna ke stažení publikace Klimatická školní zahrada. Protože připravit takovou publikaci s příklady dobré praxe a navíc s ukázkou lekcí zaměřených na vzdělávání o klimatu, bude ještě chvíli trvat, tady je nastíněný alespoň koncept a pár odkazů, které vám s přípravou takové zahrady mohou pomoci už dnes.

Klimatická zahrada hospodaří s vodou a je připravena na sucho

Klimatická zahrada je stinná a připravená na horko

Klimatická zahrada je plná života

Klimatická zahrada učí o klimatu

Vzorová školní zahrada by mohla vypadat třeba takhle:1. Příležitostný vjezd na pozemek - štěrkový trávník
2. Vícestupňový živý plot z keřů a stromů - poloprůhledný, keře do 1,5m, stromy od 2.5
3.  Dešťový záhon
4.  Místo setkání před budovou školy - stabilizovaný štěrk nebo mlat, drobný vodní prvek (ochlazení prostoru)
5.  Suchá zídka s informačními prvky - edukace veřejnosti
6.  Stepní záhon - adaptace na sucho (nelze vysadit stromy kvůli ochrannému pásmu kanalizace) - mulčování pískem, popř. štěrkem
7.  Konstrukce na teplomilné rostliny (víno, kiwi, fíkovník…) využívající akumulace tepla v kamenných zídkách
8.  Více úrovňový volně rostlý jedlý živý plot
9.  Vyvýšené pěstební záhony
10.  Volná půda pro pěstování
11.  Nadzemní nádrže na dešťovou vodu
12.  Kompostéry
13.  Venkovní učebna - stabilizovaný štěrk, plachtové stínění
14.  Sklad nářadí se zelenou střechou, svod do zasakovací rýhy
15.  Strom s lavičkou, pítko, místo pro mytí zeleniny
16.  Plocha pro uskladnění větví (přirozené stanoviště hmyzu, tlení, hadník…)
17.  Větrolam - vícestupňový živý plot neprostupný
18.  Zahrada půdy/venkovní učebna- půdní divadlo, půdní profil
19.  Zahrada půdy/venkovní učebna - pískoviště
20.  Zahrada půdy/venkovní učebna - sezení na opěrné zídce z lokálního kamene, či více druhů hornin
21.  Domeček v lískových keřích
22.  Solární sušička/solární pec…
23.  Maliniště
24.  Svah se svejly, luční trávník (pozorování rozdílného druhového složení v závislosti na lhkostní poměry)
25.  Plot porostlý popínavkou
26.  Špalkoviště/klacíkoviště
27.  Svah se stabilizací pásy keřů a hatěmi
28.  Les/miniarboretum
29.  Fenologická zahrádka
30.  Meteorologická budka
31.  Výukový altán 
32.  Dešťové jezírko s dřevěným molem
33.  Zasakovací oblast přepadu z dešťového jezírka a retenční nádrže
34.  Rekreační pobytový trávník
35.  Podzemní akumulační nádrž s pumpou či automatickým závlahovým systémem
36.  Květnatá louka s ovocným sadem vysokokmenů